Anmälnings- och GDPR-villkor GAAM MayDay

Allmänt

Genom att anmäla dig, och eventuell medatlet, till denna tävling bekräftar du, att du och eventuell medatlet, att du/ni är medveten om och accepterar följande villkor:

Du som anmäler dig/ditt lag har fullmakt att anmäla eventuell medatlet till tävlingen och att acceptera dessa villkor i dennes namn.

Deltagande i tävlingen sker på egen risk, och arrangören ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå under evenemanget.

Anmälan är bindande, och inga anmälningsavgifter kommer att återbetalas, varken i sin helhet eller delvis, oavsett orsak, inklusive vid sjukdom eller förhinder.

Lag eller idrottare har möjlighet att sälja sin plats vidare till en annan deltagare. Vid sådana överlåtelser är det obligatoriskt att meddela tävlingsledningen om de nya deltagardetaljerna.

GDPR och personuppgifter

Hantering av Personuppgifter – GDPR-villkor för CharlesWod MayDay 2024

Genom att skicka in tävlingsanmälan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt nedanstående villkor:

  1. Syfte med insamling och behandling: De personuppgifter som samlas in genom tävlingsanmälan kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen CharlesWod MayDay 2024. Uppgifterna kommer att behandlas med sekretess och kommer inte användas för något annat ändamål än tävlingsrelaterade aktiviteter eller för att bjuda in dig till kommande tävlingar som arrangeras av CrossFit Karlskoga.
  2. Lagring och gallring: Personuppgifterna kommer att bevaras under tävlingsperioden och gallras därefter. Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet de samlades in för. Observera att uppgifter inte gallras förrän efter genomförd tävling eller om startplatsen har överlämnats till ett annat lag eller annan individ.
  3. Hantering för tävlingsadministration, bilder och marknadsföring: Era uppgifter, exempelvis lag- och personnamn, kan komma att publiceras för att kunna förmedla placering i tävlingen/resultatlistor. CrossFit Karlskoga kan komma att fotografera deltagare och publicera i digitala kanaler som drivs av CrossFit Karlskoga. Om du inte samtycker till att bli fotograferad ska du i förväg meddela tävlingsledningen. Vissa uppgifter, exempelvis lagnamn och hem-box, kan komma att publiceras före tävlingen i marknadsföringssyfte.
  4. Delning med samarbetspartners: För att genomföra tävlingen kan personuppgifterna delas med samarbetspartners och leverantörer som är involverade i arrangemanget. Dessa parter kommer att behandla uppgifterna enligt gällande lagstiftning och endast för att underlätta genomförandet av tävlingen.
  5. Ingen vidareförmedling till tredje part: Dina personuppgifter kommer inte att överlåtas eller säljas till annan tredje part, vare sig för kommersiellt bruk eller i andra syften än de som nämns i detta dokument.
  6. Uppdatering av villkoren: Dessa villkor kan komma att uppdateras, tävlande ska därför hålla sig uppdaterade om dessa och kontakta tävlingsledningen vid eventuella frågor.
  7. Rättigheter enligt GDPR: Du har rätt att när som helst begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, samt att begära rättelser av dessa uppgifter. Om du begär radering av uppgifter är det likställt med återtagen anmälan då tävlingen inte går att administrera utan att hantera personuppgifter. Anmälningsavgift betalas inte tillbaka vid återtagen anmälan. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller önskemål gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på crossfitkga@gmail.com.

Genom att skicka in anmälan bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat ovanstående villkor.